SKKB Merapatkan Perkongsian Jalinan Bersama UMT


26 November 2015, Majlis perbincangan antara pentadbir SKKB bersama wakil daripada UMT iaitu Dr.Wan Ahmad Amir Zal bin Wan Ismail (Senior Lecturer, School Of  Sosial and Economic Delevopment),